Biblický citát na dnešní den
Varujte se pokrytectví. (Lk 12,1)

Pořad bohoslužeb v Pacově a okolních farnostech

28. týden v mezidobí 15.– 22.10. 2017

Neděle

15.10.

28. neděle

v mezidobí

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Zhoř

   

Pondělí

16.10.

sv. Hedviky, řeholnice

sv. Markéty Marie Alacoque, panny

-

-

Úterý

17.10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

-

-

Středa

18.10.

svátek sv. Lukáše, evangelisty

   

17:00

Pacov

Čtvrtek

19.10.

sv. Pavla od Kříže, kněze

15:00

DD Pacov

17:00

Zhoř

18:00

Pacov - ADORACE

Pátek

20.10.

pátek 28. týdne

v mezidobí

17:00

Pacov

 

                                 (volby do parlamentu)

Sobota

21.10.

blahosl. Karla Rakouského

 

                       (volby do parlamentu)

17:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

22.10.

29. neděle v mezidobí

MISIJNÍ NEDĚLE

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov                     SBÍRKA NA MISIE

11:00

Pošná

 

                   Den modliteb za misie

Teprve na věčnosti budeme vidět plody našich modliteb a obětí, díky kterým se obrátili k Bohu a dosáhli spásy ti, které jsme opravdu milovali.