Biblický citát na dnešní den
Ještě nerozuměli Písmu. (Jan 20,9)

Pořad bohoslužeb v Pacově a okolních farnostech   

Svatý týden / Velikonoce 2019

Neděle

14.4.

Květná (Pašijová) neděle

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Zhoř

 

              žehnání ratolestí, průvod

Pondělí

15.4.

pondělí

Svatého týdne

8:00

Pacov

 

 

Úterý

16.4.

úterý

Svatého týdne

-

 
 

 

Středa

17.4.

středa

Svatého týdne

   

18:00

Pacov

Čtvrtek

18.4.

Zelený čtvrtek

10:00

ČB katedrála – mše se svěcením olejů

18:00

Pacov - mše na památku Večeře Páně

Pátek

19.4.

Velký pátek

 

 DEN PŘÍSNÉHO POSTU

9:00

Pacov – modlitba křížové cesty

 

ZAČÍNÍ MODLITBA NOVÉNY

K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

18:00

Pacov – velkopáteční obřady

Sobota

20.4.

Bílá sobota

9:00

Pacov – do 17h

ADORACE U BOŽÍHO HROBU

20:00

Pacov – VELIKONOČNÍ VIGILIE  (začátek na farním dvoře žehnáním ohně)

Neděle

21.4.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

8:00

 

9:30

 

11:00

Cetoraz    / 15h koncert LUMEN

 

Pacov

 

Pošná

Pondělí

22.4.

Pondělí velikonoční

8:00

Zhoř

9:30

Velká Chyška

-

 

Kdyby po smrti nebylo vzkříšení, Země by se stala jedním velkým hřbitovem.

  1. Jan Pavel II.