Biblický citát na dnešní den
Vládcové lidí, ctěte moudrost. (Mdr 6,21)

Přehled bohoslužeb ve farnosti Pacov

  1. týden v mezidobí 24.9. – 1.10. 2023

Sobota

23.9.

sv. Pia z Pietrelciny, kněze

16:00

Bradáčov – poutní k sv. Václavu

18:00

Velká Chyška  (s nedělní platností)

Neděle

24.9.

25. neděle

v mezidobí

8:00

Pošná

9:30

Pacov

11:00

17:30

Cetoraz – poutní k sv. Václavu

kaple sv. Anny – pozvání k modlitbě

Pondělí

25.9.

pondělí 25. týdne

v mezidobí

8:00

Pacov

 

 

Úterý

26.9.

sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

 

9:00 Pelhřimov – vikariátní setkání kněží

 

 

Středa

27.9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

   

18:00

Pacov

Čtvrtek

28.9.

Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa

8:00

Pacov

   

Pátek

29.9.

sv. Michaela Gabriela a Rafaela, archandělů

 

 

18:00

Pacov

Sobota

30.9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

13:00

kaple ve Zhořci – křest Marie Hovorkové

18:00

Zhoř  (s nedělní platností)

Neděle

1.10.

 

Poutní slavnost

k sv. Michaelu archandělu

8:00

Pacov – jitřní mše sv.

10:00

Pacov    - hlavní poutní mše        

15:00

    požehnání     

Plodem ticha je modlitba

Plodem modlitby je víra

Plodem víry je láska

Plodem lásky je služba

Plodem služby je pokoj

  1. sv.Tereza z Kalkaty