Biblický citát na dnešní den
Bůh je naše spravedlnost. (Jer 23,6)

Pořad bohoslužeb v Pacově a okolních farnostech

3. adventní týden 17. – 24.12. 2017

Neděle

17.12.

3. neděle adventní

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Pošná

17:30

Pacov, kostel - „vánoční“ koncert:

PS Slavík a hosté KPS Lumen

Pondělí

18. prosince

8:00

Pacov

   

Úterý

19. prosince

13:30

Pacov, obřadní síň: církevní rozloučení s Martou Zemanovou

   

Středa

20. prosince

15:00

Pacov - zpovídání dětí na faře

17:00

Pacov

17:45

předvánoční FARNÍ KATECHEZE

Čtvrtek

21. prosince

   

15:00

DD Pacov

16:30

Zhoř

Pátek

22.12.

svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše

9:30

Pacov - v kostele BETLÉMSKÉ SVĚTLO

DD Proseč

17:00

Pacov

Sobota

23. prosince

7:10

Pacov – v 7h od fary jdeme na roráty (lucerničky s sebou)

po mši sv. snídaně na faře

17:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

24.12.

4. neděle adventní

9:00

Pacov

15:00

bohoslužba pro děti

18:00

Cetoraz

22:00

Pacov – půlnoční mše sv.

Vede-li nás Bůh k modlitbě, vede nás k našemu štěstí.

(sv. Jan Maria Vianney)