Biblický citát na dnešní den
Bůh sám je naše pomoc. (Žl 33,20)

Pořad bohoslužeb v Pacově a okolních farnostech

29. týden v mezidobí 21.–28. října 2018

Neděle

21.10.

29. neděle

v mezidobí

Misijní neděle

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov            SBÍRKA NA MISIE

11:00

Zhoř

 

     Den modliteb za misie

Pondělí

22.10.

sv. Jana Pavla II. papeže

-

 
   

Úterý

23.10.

sv. Jana Kapistránského, kněze

-

 
   

Středa

24.10.

sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

   

17:00

Pacov

17:45

FARNÍ KATECHEZE – základy víry

Čtvrtek

25.10.

čtvrtek 29. týdne v mezidobí

9:30

DD Proseč

17:00

Pacov - ADORACE

Pátek

26.10.

pátek 29. týdne

v mezidobí

   

17:00

Pacov

Sobota

27.10.

sobota 29. týdne

v mezidobí

   

17:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

28.10.

Slavnost Výročí posvěcení kostela

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Pošná

 

             začíná zimní čas

Ať každé vážné rozhodování projde nejprve modlitbou.

Sv. Terezie z Avily