Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství a věrnost se potkají. (Ž 85,11)

 

Pacovská farnost se nachází v malebné krajině Vysočiny v okrese Pelhřimov, u samých hranic s okresem Tábor.

Pacov

Kostel sv. Michaela původně gotický, založen ve 13. století, postaven kolem roku 1350, přestavěn v 15. a počátkem 16. století. Obnoven roku 1737.

Duchovní správa: Plebánie r. 1359, děkanství r. 1803, matriky od r. 1636, Pacovský děkanát (dnes v Čechách tomuto odpovídá okrskový vikariát v rozsahu okresu) existoval v letech 1785-1961.

 

 

 

Pacov

V letech 1666-1786 klášter Karmelitánů. Zámecký kostel sv. Václava v současné době patří městu Pacov, původní inventář byl již dříve vystěhován a kostel slouží jako výstavní síň. Nekonají se zde bohoslužby. V období I. republiky byly zde bohoslužby Československé církve husitské.

 

 

 

barbora-hrbitov

 

 

Pacov

Kostel sv. Barbory na hřbitově je raně barokní, postaven roku 1681.

 

 

 


 

 

 

Cetoraz

Kostel sv. Václava, původní ze 13. století, zdivo ze 14. století, kostel se připomíná jako farní ke konci roku 1384, ke konci 17. století barokní úprava.

Duchovní správa: Plebánie od  r. 1359, matriky od r. 1683.

 

 

 

 

 

Pošná

První písemné zprávy z let 1369-1384. Kostel postaven v II. polovině 13. století, zbarokizován kolem r. 1680.

Duchovní správa: Plebánie r. 1384, zchudlá farnost byla jen administrována, plně obnovena r. 1738, matriky od r. 1670.

 

 

 

 

Velká Chyška

Kostel sv. Jana Křtitele původně románský kostel z druhé poloviny 13. století, zbořen v 19. století. Dnešní pseudorománský kostel z roku 1898.

Duchovní správa: Plebánie r. 1359, matriky r. 1318.

V letech 1143-1148 daroval obec kníže Vladislav II. Strahovskému klášteru Premonstrátů.

 

 

 

 

 

 

 

Zhoř

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, starší kostel, původně gotický, přestavěn v 17. století.

Duchovní správa: Plebánie r. 1371, později filiální k Pacovu v r. 1759 obnovena farnost, matriky od r. 1785.

 

 

 

 

Upozornění: U fotografií kostelů jsou mimo jiné uváděny první zmínky o matrikách. Upozorňujeme, že k bezprostřední dispozici duchovní správě jsou jen svazky Matrik pokřtěných, církevně oddaných a církevně pohřbených vedené od roku 1950. Předchozí záznamy jsou ve svazcích, které spravují matriční oddělení příslušných obecných či městských úřadů. Starší svazky jsou uloženy v archívech (doporučujeme se obrátit na archívy např. v Jindřichově Hradci nebo lépe v Třeboni). Zájemce o nahlédnutí do těchto matričních svazků odkazujeme na místa, kde jsou tyto matriky skutečně uloženy.