Biblický citát na dnešní den
Když tě Pán vychovává, neklesej na mysli. (Žid 12,5)