Biblický citát na dnešní den
Byli jste osvobozeni od hříchu. (Řím 6,18)