Biblický citát na dnešní den
Já žiji z Otce. (Jan 6,57)