Biblický citát na dnešní den
Odpouštějte. (Ef 4,32)