Biblický citát na dnešní den
Vedu tě cestou, kterou máš jít. (Iz 48,17)