Biblický citát na dnešní den
Vládcové lidí, ctěte moudrost. (Mdr 6,21)