Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství a věrnost se potkají. (Ž 85,11)

Přehled duchovních v Pacově od 17.století.
1617- Farář Matěj Janda Čachtický, luterán
1619- Jan Jacobides Benešovský
1632- Jan Horius /Hora/, křižovník
1633- Šebestián Bartholomides z Jistebnice
1636-1642 Jan Padertus /Padrť/ - od svého příchodu začal psát pacovské matriky
1642- Jan Bzovský Bzoviuz - administroval Pacov z Velké Chyšky do 13.12.1643
1643-1647 Ambrož Barduceius O.Carm. - karmelitán
1647-1652 Augustin Hájek
1653-1656 Vilém Arnošt Stocz z Pozenburgu
1659-1660 Samuel Václav Hataš
1660- Jiří Slanina
1662-1674 Michal Václav Khynel
1674-1685 Jan Augustin Gregor
1685-1691 Daniel Ptáček
1691-1698 Pavel Vojtěch Boček
1705-1717 Václav Bernard Singer
1717-1730 František Václav Antonín Šilhavý
1730-1763 Václav Josef Skokánek, rezignoval na pacovskou farnost pro neshodu s farníky a karmelitány,
zemřel 8.5.1764
1763-1772 Václav Rudolf Křepelka
1772-1789 František Hájek
1789-1804 František Boukal, r.1803 povýšen na děkana a fara povýšena na děkanství
1805-1811 František Buta
1811-1812 Jan Syrový, administrátor
1812-1834 Jan Alexander Demuth, sekularizovaný augustinián
1834 P.Sádlo, zemřel dříve, než stačil nastoupit
1834-1835 František Jungwirth, administrátor
1835-1841 Felix Rattay
1841-1848 František Raytmayer
1848-1869 Michael Antonín Procházka, národní buditel, velký podporovatel kostelního zpěvu
1869-1889 František Hraše
1889-1912 Antonín Kloboučník, nechal vyzvednout náhrobní desky na kostel, objevil náhrobek Hrona
z Pacova, nechal opravit všechny hospodářské budovy děkanství za vlastní peníze
1912-1913 Alois Bednář, byl v Pacově jen 3 měsíce a zemřel. Předtím byl v Cetorazi.
1913-1948 Jan Walter, narozen 10.2.1882 v Dolanech, zemřel 1.10.1948. Nejdéle sloužící farář v Pacově.
1948-1952 Ferdinand Kondrys, oblíbený zvláště u mládeže, musel odejít z Pacova na nátlak Stb. Pacovskou
farnost navštívil opět v r. 2002 /po 50ti letech/. Dodnes žije v Kněžském domově v Č.B.
1953-1988 Jaroslav Císler, narozen 15.10.1919 v Nevolicích u Domažlic, zemřel 19.2.1988.
1988-1992 Josef Benedikt Kozel,CFSsS, administruje farnost z Pošné. Přebírá zpět budovu děkanství a
začíná přípravy na opravu kostela. Narodil se 28.7.1927 v Nitře na Slovensku. Z duchovní správy
odchází po nehodě /byl sražen autem/. Zemřel 23.1.2002. Pohřben do řádového hrobu petrínů
v Č.Budějovicích - Mladém.
1992-1993 Anton Šimurda, administruje farnost ze Smilových Hor. Zemřel 14.6.1999 ve Sm. Horách , pohřben
do kněžského hrobu v Pacově.
1993- Jiří Cihelna, administruje farnost z Pošné, po třech měsících působení proděla těžkou autonehodu.
1993-1995 Alois Sassmann, administruje farnost z Pošné, za jeho působení se opravuje exteriér kostela a
probíhá oprava farní budovy. Později vystoupil z církve, oženil se a založil v Pacově farnost
Starokatolické církve, do které vstoupil a dodnes působí jako starokatolický kněz v Táboře.
1996-1998 Jiří Cihelna, po dlouhé rekonvalescenci se vrací zpět do Pacova, dokončuje se oprava děkanství,
opravuje se hřbitovní kostel sv. Barbory. Od 1.4.1998 je přeložen do Sedlice u Blatné.
1998- 2008 Jaromír Stehlík, probíhá restaurování interiéru kostela a dokončuje se rekonstrukce farních budov.
2008- 2014 Tomáš Hajda, bylo dokončeno restaurování interiéru kostela.
2014- Jaroslav Šmejkal,