Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství a věrnost se potkají. (Ž 85,11)