Biblický citát na dnešní den
Víme o vašem vyvolení. (1Sol 1,4)

výuka náboženství v Pacově

mladší děti: čtvrtek – ZŠ ZA BRANOU: 13:30

starší děti:středa -  NA FAŘE : 15:30