Biblický citát na dnešní den
Bůh sám je naše pomoc. (Žl 33,20)

výuka náboženství v Pacově

mladší děti: čtvrtek – ZŠ ZA BRANOU: 13:30

starší děti:středa -  NA FAŘE : 15:30