Biblický citát na dnešní den
Bůh je naše spravedlnost. (Jer 23,6)

výuka náboženství v Pacově

mladší děti: PONDĚLí – ZŠ ZA BRANOU: 12:30-13:30 (jazyk.tř.)

starší děti: ČTVRTEK - ZŠ NA NÁMĚSTÍ: 14:15-15:15 (studovna)

starší děti 2. stupeň: STŘEDA – NA FAŘE 14:30-15:30