Biblický citát na dnešní den
Odpouštějte. (Ef 4,32)

výuka náboženství v Pacově

mladší děti: čtvrtek – ZŠ ZA BRANOU: 13:30

starší děti:středa -  NA FAŘE : 15:30