Biblický citát na dnešní den
Vedu tě cestou, kterou máš jít. (Iz 48,17)

výuka náboženství v Pacově

mladší děti: čtvrtek – ZŠ ZA BRANOU: 13:30

starší děti:středa -  NA FAŘE : 15:30