Biblický citát na dnešní den
Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu. (Iz 11,9)