Biblický citát na dnešní den
Vložím do vás svého ducha. (Ez 36,28)