Biblický citát na dnešní den
Bůh dává znavenému sílu. (Iz 40,29)