Biblický citát na dnešní den
Milujte své nepřátele. (Mt 5,44)