Biblický citát na dnešní den
Máte zatvrzelé srdce? (Mk 8,17)