Biblický citát na dnešní den
Bůh vyslyšel mé volání. (Ž 40,2)