Biblický citát na dnešní den
Vrať se ke svému Bohu. (Oz 14,2)