Biblický citát na dnešní den
Boží království je mezi vámi. (Lk 17,21)