Biblický citát na dnešní den
Učte se ode mne. (Mt 11,29)