Biblický citát na dnešní den
Těšte můj národ, praví váš Bůh. (Iz 40,1)