Biblický citát na dnešní den
Bůh je naše spravedlnost. (Jer 23,6)