Biblický citát na dnešní den
Ať ti Hospodin žehná. (Ž 128,5)