Biblický citát na dnešní den
Velebím tě, Otče. (Mt 11,25)