Biblický citát na dnešní den
Boží věrnost trvá. (Ž 100,5)