Biblický citát na dnešní den
Následovali ho s bázní. (Mk 10,32)