Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství a věrnost se potkají. (Ž 85,11)

ÚMYSL MŠE SVATÉ V PACOVĚ

Út 29. 7.

Za paní Klimentovou.

St 30. 7.

Na úmysl farnice.

Pá 1. 8.

Za rodiče Brothánkovy a jejich děti.

So 2. 8.

Za živé a zemřelé členy Živého růžence z Pacova a na jejich úmysly.

Ne 3. 8.

Za živé a zemřelé farníky.

Po 4. 8.

Na daný úmysl – úmysl faráře.

Út 5. 8.

Za Jindřicha a Annu Míkovy, jejich rodiče a sourozence.

St 6. 8.

Za Annu Kuklíkovou, Marii Získalovou a Aničku Albrechtovou.

Pá 8. 8.

Za Libora Raka.

Ne 10. 8.

Za Jana Ženíška z Roučkovic, bratry Karla a Jaroslava, jejich rodiče a celý rod. Mše svatá v 9,30 v kostele sv. Barbory – Svatovavřinecké posvícení.

Út 12. 8.

Na daný úmysl – úmysl faráře.

St 13. 8.

Na úmysl Hnutí modliteb za nejmenší a za nenarozené děti.

Pá 15. 8.

Na daný úmysl – úmysl faráře.

Ne 17. 8.

Za Františka a Ludmilu Zichovy, jejich rodiče a sourozence.

Út 19. 8.

Na daný úmysl – úmysl faráře.

St 20. 8.

Za rodinu Plášilovu a Marii, snachu.

Pá 22. 8.

Za Karla a Milana a Václava Krška, za Albínu Novákovu a Ludmilu Záhorovu.

Ne 24. 8.

Za rodinu Papežovu a Votápkovu.

Út 26. 8.

Za Františka Plachého, celý rod Plachých a celý rod Hojsákových.

St 27. 8.

Za Reginu Mohlovu a její rodiče.

Ne 31. 8.

Za rodinu Kubů a Pavlíčkovu.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                                                                                      /stav k 27. 7. 2014/