Biblický citát na dnešní den
Oslavujte Boha. (Ž 33,2)