Biblický citát na dnešní den
Bůh říká vězňům: „Vyjděte!“ (Iz 49,9)