Biblický citát na dnešní den
Ukážeš mi cestu k životu. (Ž 16,11)