Biblický citát na dnešní den
Když jsem volal, vyslyšels mě. (Ž 138,3)