Biblický citát na dnešní den
My kážeme Krista ukřižovaného. (1Kor 1,22)