Biblický citát na dnešní den
Chceš-li, můžeš mě očistit. (Mk 1,40)