Biblický citát na dnešní den
Ratolest, která nese ovoce, čistí. (J 15,2)