Biblický citát na dnešní den
Všichni byli naplněni Duchem svatým. (Sk 2,4)