Biblický citát na dnešní den
Vládcové lidí, ctěte moudrost! (Mdr 6,21)