Biblický citát na dnešní den
Bůh vysvobozuje. (Ž 146,7)