Biblický citát na dnešní den
Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6)