Biblický citát na dnešní den
Ještě nerozuměli Písmu. (Jan 20,9)