Biblický citát na dnešní den
Víme o vašem vyvolení. (1Sol 1,4)