Biblický citát na dnešní den
Učil je v podobenstvích. (Mk 4,2)